Tietosuojakäytäntö

Tietosuojaseloste

Tämä on Eheä askel yrityksen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri-ja tietosuojaseloste. Laadittu 11.11.2022

Rekisterinpitäjä: Sanna Laurila (Y-tunnus 3149616-8)

Raatihuoneenkatu 8 c 06100 Porvoo

0401577754

info@eheäaskel.fi

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Sanna Laurila

0401577754

3. Rekisterin nimi

Eheä askel

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoitus on hoidon laadun varmistaminen ja asiakassuhteiden hoitaminen. Hoidon suunnittelu ja seuranta.

5. Rekisterin tietosisältö

Ensi käynnillä asiakas täyttää ensitie­to­lomakkeen johon kirjaa nimensä, osoitteensa, puhelinnumeronsa, sähköpostinsa syntymävuotensa, sairautensa ja lääkityksensä.

Asiakasrekisteriin kirjataan hoidossa tehdyt toimenpiteen sekä mahdolliset muutokset. Henkilötietoja käsitellään vain kirjaamisessa sekä hoidon suunnitellussa ja seurannassa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot rekisteriin tulevat asiakkaalta itseltään. Hoitolakäynneillä tietoja kerätään myös hoitohenkilökunnalta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Asiakkaan tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoja käsitellään ja säilytetään henkilötietolain vaatimalla huolellisuudella. Tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan tai niin pitkään kun laki sitä edellyttää. Tietojen säilytyksessä on huomioitu sitä koskevat lait ja asetukset. 

9. Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia nähtäväksi tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaukset.